Home Intro Bio Disco Zoeken Links Menu NL nl fr de uk

Nicholson organ of Schagen

cd's van dit orgel:

vlc0991 English romantic organ music

 

1882:  John Nicholson, Worcester (Engeland), voor de Maria Magdalenakerk te Worchester; geschonken door kolonel Johnstone van het 12e regiment inlandse infanterie te Madras. Alvorens het instrument in de kerk te plaatsen, leent men het uit ter bezichtiging en ten gebruike op een in dat jaar te Worchester gehouden regionale nijverheidstentoonstelling.
1907:  De organist, Reginald Prosser, laat voor eigen rekening een tremulant aanbrengen.
1925:  Fa. J. Nicholson, Worchester, algehele schoonmaak
1936:  Idem plaatsing van een elektrische windmotor. Hoofd-windkanalen van zwelwerk en positief vernieuwd.
1978:  De kerk wordt buiten gebruik gesteld. Men biedt het orgel te koop aan.
1980:  Aankoop door de St. Christophoruskerk te Schagen. Demontage door de firma Bisschop & Son te Ipswich, die nog in hetzelfde jaar de restauratie ter hand neemt.
1981:  Restauratie voltooid. Plaatsing in de kerk te Schagen zonder dispositiewijziging, behoudens uitbreiding met een bestaande Trombone (1858) en completering van het groot octaaf van Dulciana en Oboe. Tremulant verwijderd. Enkele frontpanelen bijgemaakt. De intonatie blijft ongewijzigd.

 

Hoofdwerk(Great) C-g'''         Zwelwerk(Swell) C-g'''
(manuaal II)              (manuaal III)

Large Open Diapason   8'       Bourdon        16'
Bourdon        16'       Open Diapason      8'
Stop Diapason      8'       Gamba          8' *
Clarabella       8'       Lieblich Gedact     8' *
Principal        4'       Voix Celeste      8' (vanaf c)
Wald flute       4'       Gemshorn        4'
Keraulophon       8' (vanaf c)  Harmonic Flute     4'
Fifteenth        2'       Piccolo         2'
Mixture IV               Mixture III (met terts)
Trumpet         8'       Cornopean        8'
                    Oboe          8'

Positief(Choir) C-g'''         Pedaal(Pedal) C-f'
(manuaal I)             

Dulciana        8'       Open Diapason     16'
Stop Diapason      8' bas/disc.  Bourdon        16'
Gamba          8' (vanaf c)  Principal        8'
Flute          4'       Trombone        16'
Piccolo         2'
Cremona         8' (vanaf c)  * C-B gecombineerd

Koppelingen: Choir to Pedal - Great to Pedal - Swell to Pedal - Swell to Great
       Swell to Choir - Octave on Pedals

"Trigger"-zweltrede. Drie combinatietreden hoofdwerk; drie idem zwelwerk. Deling van de 
Stop Diapason tussen B en c.

top 2005 Tjeerd van der Ploeg, organist laatste wijziging 09-01-2010 sitedesign PARVIS