Home Intro Bio Disco Zoeken Links Menu NL nl fr de uk

Herbert Howells (1892-1983)

cd's van Howells:

vlc0992 Herbert Howells organ music vol.1 vlc0493 Herbert Howells organ music vol.2

foto's van Howells:

Howells

 

In het Engelse, romantische orgelrepertoire neemt het oeuvre dat Herbert Howells aan het orgel toevertrouwde een bijzondere plaats in. Enerzijds omdat hij zich wist te ontworstelen aan het traditionele klankidioom waar het merendeel van de Engelse componisten zich van bediende, anderzijds vanwege het gebrek aan belangstelling dat de 20e eeuwse Engelse componisten voor het orgel als solo instrument aan de dag leggen.
Herbert Howells dankt zijn bekendheid voornamelijk aan de prachtige koormuziek, die vooral in Engeland veel wordt uitgevoerd. Minder bekend is de muziek die hij componeerde voor piano, orkest, orgel en kamermuzikale bezettingen.
Howells leverde met zijn orgelmuziek de belangrijkste en meest oorspronkelijke bijdrage aan de laat-romantische Engelse orgelliteratuur.
Het 100-jarig geboortefeest in 1992 was de direkte aanleiding dit met een cd te onderstrepen.

Herbert Howells werd geboren op 17 oktober 1892 te Lydney, Gloucestershire. Zijn muzikale loopbaan begon in 1905 toen bij zijn eerste orgellessen ontving van Herbert Brewer (1865-1938) in de kathedraal van Gloucester. Het was in deze kathedraal waar Howells in 1910 de première bijwoonde van de "Fantasia on a Theme by Thomas Tallis" van Ralph Vaughan Williams. Dit werk maakte in Howells de roeping om componist te worden wakker. En het kontakt dat bij deze gelegenheid ontstond met Vaughan Williams zou later worden tot een hechte vriendschap.
In 1912 won Howells een studiebeurs om te mogen studeren bij Stanford, Wood en Parry aan het R.C.M.. Naast Vaughan Williams had ook Stanford een stimulerende invloed op Howells. Zo droeg deze er persoonlijk zorg voor dat Howells' Piano Quartet (1916) werd uitgegeven en voerde hij in 1919 diens eerste Piano Concerto uit.
Howells zette zijn orgelstudie voort bij Walter Parratt (1841-1924), de vanaf 1883 aangestelde orgeldocent aan het R.C.M. Howells zelf werd in 1920 aangesteld als leraar compositie aan dit instituut. Een betrekking die uiteindelijk ruim vijftig jaar zou duren! Vanaf deze tijd groeide zijn bekendheid meer als docent dan als componist. In 1936 volgde een aanstelling als Director of Music aan de St. Paul's Girls' School te Hammerschmith als opvolger van Gustav Holst (1874-1934) en tot slot in 1950 een professoraat aan de Londense Universiteit. Naast drukke werkzaamheden aan voornoemde instellingen vervulde Howells nog een aantal betrekkingen als organist. Na de eerste schreden op de organisten loopbaan aan de kathedraal te Gloucester volgde in 1920 een assistentorganistschap aan de kathedraal van Salisbury.
Ziekte noodzaakte hem echter deze post voortijdig te verlaten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog volgde nog een tijdelijke aanstelling aan St. John's College te Cambridge. In 1937 en 1961 ontving Howelis eredoktoraten van respektievelijk de universiteiten van Oxford en Cambridge. Herbert Howells overleed op 23 februari 1983 op negentigjarige leeftijd te Londen.

Invloeden die de stijl van Howells zo bijzonder maken zijn afkomstig van het gregoriaans, de modi, pentatoniek en volksmuziek. Bovendien speelt de sterke verbondenheid met de Tudor-periode (16e en 17e eeuw) een belangrijke rol. Howells: "All through my life I've had this strange feeling that I belonged somehow to the Tudor-period not only musically but in every way". (Mijn hele leven al heb ik het vreemde gevoel dat ik op een of andere manier behoor tot de Tudor-periode, niet alleen muzikaal, maar in alle opzichten).
De zogenaamde dwarsstand (Lat. relatio non harmonica = chromatische verhoging of verlaging waarbij een verminderd of overmatig oktaaf klinkt) is een erfenis uit de 16e en 17e eeuw die door Howells vaak werd toegepast. Van het gregoriaans zijn niet direkt citaten aanwijsbaar, veel meer zijn het de ritmische expressie en de vloeiende beweging van de gregoriaanse zang die in de muziek van Howells terug te vinden zijn. Howells wist de verworvenheden uit vroegere stijlperioden te verenigen in een stijl die hem binnen de Engelse muziekcultuur een unieke plaats bezorgt.


top © 2005 Tjeerd van der Ploeg, organist laatste wijziging 09-01-2010 sitedesign PARVIS