Home Hoofdmenu Agenda Artikelen Docent Schola nl nl nl nl

Schola Cantorum Gregorianum Purmerend

algemeen | vrouwen | doe mee! | agenda

webfriar geluidsfragment Benedicamus Domine 18" 113K

Schola Cantorum Gregoriana Purmerend

 

Inleiding

De Schola Cantorum Purmerend werd opgericht in januari 1998 door Tjeerd van der Ploeg. Het gregoriaans is sinds het tweede Vaticaans Concilie (1970) op een zijspoor gerangeerd ten gunste van het zingen in de volkstaal. Het oudste muzikale repertoire van de westerse beschaving dreigt een museumstuk te worden. Gelukkig wordt er uitgebreid studie verricht naar de wortels en de (mogelijke) uitvoeringswijze van deze zangkunst. Onmisbare hulp is het bestuderen van de oude handschriften met daarin de neumennotaties. Neumen geven voornamelijk informatie over het ritme. Het resultaat is vergelijkbaar met het restaureren van een oud schilderij! Tjeerd van der Ploeg voltooide onlangs een studie met aandacht voor o.a. semiologie (interpretatie van de handschriften), modologie (toonsystemen), liturgie en direktie. Daarnaast is hij lid van de Amici Cantus Gregoriani, een groep die zich bezighoudt met alle aspecten van het gregoriaans. De Schola uit Purmerend, bestaande uit amateurzangers, heeft enkele malen gregoriaanse vespers gezongen.

Inleiding

Het Gregoriaans behoort tot het belangrijkste liturgische en culturele erfgoed van de kerk. In de oude kerk was geen gesproken woord, alles werd gezongen. Het woord wŗs toon.
Na perioden van bloei en verval neemt de belangstelling voor het gregoriaans weer toe.
Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht die uiteindelijk resulteert in een expressieve en levendige voordracht van het gregoriaans, die mooiste bloem der kerkmuziek van alle tijden en 'thesaurus valoris inestimabilis'.

Het plan een gregoriaanse schola in Purmerend op te richten neemt vaste vormen aan.
Diverse zangers, ervaren en minder ervaren, is gevraagd mee te werken aan de totstandkoming van een gregoriaanse mannenschola.

Doelstelling

Plezier beleven aan het zingen van gregoriaans.
Het zingen van het Gregoriaans zowel binnen liturgisch kader (Officie: o.a. Lauden, Vespers, Completen) maar ook concertmatig.
Het koor is zelfstandig d.w.z. niet gebonden aan een kerk.

Werkwijze

Er wordt gezongen volgens de nieuwste semiologische inzichten, d.w.z. de oude notatie van de neumen is de belangrijkste bron bij de interpretatie. Op de repetities zal zingenderwijs duidelijk worden hoe ťťn en ander werkt.

Repertoire

Alle vormen en genres zullen, al dan niet binnen liturgische context, aan bod komen: Officierepertoire (antifonen, psalmodie, hymne, responsorie). Misrepertoire (Kyriale- en Propriumgezangen).

Repetities

Eens per veertien dagen anderhalf uur op dinsdagmiddag in de Taborkerk te Purmerend.

Zangers

Van de zangers wordt verwacht dat ze enige zangervaring hebben, kunnen notenlezen en bereid zijn thuis enige tijd te willen besteden aan de voorbereiding van de repetitie.
Ter bestrijding van de onkosten (materiaal, kopieŽn etc) zal een bescheiden bijdrage worden gevraagd.

Scholaleider

Oprichter en leider van de schola is Tjeerd van der Ploeg, organist en kerkmusicus te Purmerend. Hij heeft een twee jaar durende opleiding Scholaleider Gregoriaans voltooid.
In die opleiding werd aandacht geschonken aan theorie van het gregoriaans (notatie vanuit de handschriften (paleografie)), modaliteit, vormleer, analyse, esthetica, directie, zangtechniek en liturgie.

Vrouwenschola

De vrouwenschola werd in februari 2000 opgericht door Tjeerd van der Ploeg.
Het doel is het erfgoed van het gregoriaans te bewaren. De leden van dit koor, weliswaar geoefende zangers, maakten vrijwel allemaal voor het eerst kennis met dit repertoire.

Het gregoriaans is het liturgische repertoire `par exellence', vanwege haar perfecte symbiose tussen woord en toon, haar tijdloze kracht en haar ongeŽvenaarde spiritualiteit.

De schola laat zich horen in Vespers en concerten.
Alle genres binnen het gregoriaans zullen gaandeweg aan bod komen: psalmodie, litanieŽn, Kyriale-, Officie- en Propriumgezangen.

De repetities vinden eens in de veertien dagen plaats op zaterdag in de Taborkerk te Purmerend.

Gregoriaans zingen?

Schola Cantorum Gregorianum Purmerend
mannen- en vrouwenschola zoeken zangers/zangeressen

Notenlezen en koorervaring vereist

Schola werving


top © 2005 Tjeerd van der Ploeg, organist laatste wijziging 09-01-2010 sitedesign PARVIS